Üdvözöljük honlapunkon!

- KELLEMES BÖNGÉSZÉST! -

Üdvözöljük honlapunkon!

- KELLEMES BÖNGÉSZÉST! -

Üdvözöljük honlapunkon!

- KELLEMES BÖNGÉSZÉST! -

Üdvözöljük honlapunkon!

- KELLEMES BÖNGÉSZÉST! -

Üdvözöljük honlapunkon!

- KELLEMES BÖNGÉSZÉST! -

Üdvözöljük honlapunkon!

- KELLEMES BÖNGÉSZÉST! -

Üdvözöljük honlapunkon!

- KELLEMES BÖNGÉSZÉST! -

Intézmények

Ilki Közös Önkormányzati Hivatal Nagyvarsányi Kirendeltsége

 

Nyitva tartás, ügyfélfogadás:

Hétfő: 07.30-16:00

Kedd: 07.30-16:00

Szerda: 07.30-16:00

Csütörtök: 07.30-16:00

Péntek: 07.30:13:00

Ebédszünet: Hétfőtől-csütörtökig: 12.00:-12.30

Munkatársak:

Nagy Józsefné

pénzügyi előadó

Jurcsisin Jánosné

adóügyi előadó

Luteránné Bíró Katalin

szociális előadó

Szűcs Gábor

Falugondnok

 

Családsegítő Szolgálat:

Családsegítő Szolgálat munkatársa Németh Bettina szerdánként tart ügyfélfogadást Hivatalunkban 08:00-12:00.

 

Falugazdász:

Községünk falugazdásza Hajdu Annamária. Ügyfélfogadási rendje: Szerda: 08.00-16.00

 

Egészségház:

Községünk Egészségügyi Központjában helyet kap a háziorvosi rendelő, fogászati rendelés és a védőnői szolgálat

Nyitvatartás rendje:

 

Orvosi rendelő:

 

Fogászati rendelés:

 

Védőnői szolgálat:

 

Idősek Otthona:

Az 50 fős Idősek Otthonát a református egyház működteti.

 

Közintézmények:

Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda

 

Általános Iskola

1961. június 1-től kezdődött Nagyvarsányban az óvodai nevelés, az 1929-ben református egyházi iskolának készült épületben.1961 előtti 2-3 évben már nyári óvodát is szerveztek ebben az épületben. Ebből az időszakból maradt berendezéssel és játékkészlettel kezdődött az óvodai nevelés. A munkáltatói jogkört az Általános Iskola igazgatója látta el. 

Két csoportszoba állt a gyermekek rendelkezésére, mindkettő olajos padlóburkolatú volt. Az egyik csoportszobában a délelőtti tevékenységet végezték, a másikban pedig a pihenést, amely szalmazsákokon történt. 

1961. szeptemberéig a gyermekek lócán étkeztek szalmazsákokról. Ekkor kaptak asztalokat, székeket.

A gyermekek étkeztetése saját konyhából történt, ahol a tűzhely téglából rakott lábakon állt. A főzést egy személy végezte, akinek délelőtt 2 órában a dajka segített. Víznyerési lehetőségük az épület előtt lévő közkútból volt. Téli időszakban a fűtés vaskályhával történt.

Azinduló gyermeklétszám 25 fő körüli volt, amely fokozatosan emelkedett.

1967-ben a Nagyvarsányhoz tartozó 2 km távolságban lévő Szabadság-tanyán is megkezdődött az óvodai nevelés 1 csoporttal, 1 óvónővel, 1 dajkával, s szintén 1 szakácsnővel. Kihasználatlansága miatt 2 év után felszámolták, s a nagycsoportos korú gyermekeket az iskolások hozták busszal az itteni óvodába.

1973- ig egy fő óvónő vezette a vegyes gyermekcsoportot, a munkáját 1 fő dajka segítette. Az élelmezésvezetői teendőket is az óvónő végezte a napköziotthon beindulásáig /1968/.

Egyre jobban növekedett az igény az óvodai elhelyezésért, ezért szükségessé vált a bővítés. Az óvodával közös udvaron lévő szolgálati lakás átalakítása - amely 1959-ben épült – bizonyult a legjobb megoldásnak, mivel a pedagóguscsalád 1973 nyarán saját családba költözött. Új gyermekszobabútorral látták el az új csoportszobát, amelyet szeptembertől a nagycsoportosok vehették birtokukba. Így szeptembertől 2 csoportos lett az óvoda – 1 nagy és 1 kis-középső – s ennek függvényében 3 főre emelkedett az óvónői létszám, a dajkai pedig kettő főre. Az étkezések idejére azonban átjártak a gyermekek a másik épületben számukra berendezett ebédlő helyiségbe. Megfelelő mennyiségű szék hiányában viszont minden étkezéshez hozták a gyermekek magukkal a széküket, s utána vitték vissza a csoportszobába. 

Mivel fokozatosan emelkedett az óvodás gyermekek száma, és a napközi ellátást igénylő gyermekek száma is, így a konyha bővítésre szorult. Ugyanis az óvoda épületének folytatásaként kialakított épületrészben történt a főzés az iskola részére is. 

1975-ben került sor a bővítésre, amely miatt az óvoda a nyár folyamán a napköziben működött. A konyha bővítésével egyidőben történt a folyóvizes mosdók kialakítása és az angol wc-k beszerelése is a gyermekek számára. 

1975-től 1981-ig történő időszakban összesen 13 óvónő közülük 7 képesítés nélküli dolgozott egymást váltva a gyesen töltött szabadságok miatt. 

1981-ben a körzetesítési láz óvodánkat is érintette, az akkori iskolaigazgató közbenjárásával sikerült önállósítani óvodánkat a kisvarsányi és gyürei tagóvodákkal. A három óvoda függetlenített intézményként 1991-ig működött, közben óvónői létszámunk 5-re emelkedett, s nem csökkent a vezetői státusz megszűnésekor sem. Ennek érdekében 5-en három csoport működését végezték, s munkáltatójuk az Á.M.K. Igazgatója lett. 

Mivel az egyház a rendszerváltás után az épületet visszaigényelte, a Polgármester Asszony pályázatokon nyert támogatásokból és a kárpótlás összegéből megkezdte 1993. júliusában Gondozási Központként nyilvántartott épület építését, melyet 1994. július 25-től birtokba vehettük. Ebben az épületben helyet kapott 3 csoportszoba és 2 vizesblokk, valamint az iskola részére egy ebédlő helyiség és egy konyha. 

Az óvoda jelenleg két vegyes csoporttal működik, 45 kisgyermek számára ad helyet. A gyermekek nevelését a törvényi előírásnak megfelelően 4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka látja el. Környezetünk rendezett, az első pici udvar a kiscsoportosok zavartalan játékát teszi lehetővé. A nagy - és középső csoportos gyerekek a konyha épülete mögött kialakított nagyobb udvaron játszanak.

Intézményünket jelenleg a Kisvárdai Református Egyházközség tartja fent, melyet 2017.09.01-től a Nagyvarsányi Református Egyházközség vesz át.

 

Óvoda 

 

Könyvtár:

Könyvtárunk sok-sok új könyvvel, bővülő állománnyal várja régi-új olvasókat, ezen kívül színvonalas rendezvényeknek, bábelőadásoknak is helyet ad.

Nyitva tartás: